Woonkracht10 integreert risicomanagement in de strategie

Woonkracht10 integreert risicomanagement in de strategie

Terug naar overzicht | | | Reageer op dit bericht

Sander Berkelmans
Risicomanagement is eigenlijk niet meer weg te denken in de dagelijkse bedrijfsvoering van woningcorporaties. Maar de praktijk laat zien dat het soms nog een klus is om risicomanagement echt tot leven te brengen in de gehele corporatie. Sander Berkelmans van woningcorporatie Woonkracht10 volgde onze training risicomanagement voor woningcorporaties en ging hier enthousiast mee aan de slag. Zijn doel is dat het door de hele organisatie wordt gedragen.

Waarom staat risicomanagement hoog op de agenda bij Woonkracht10?

‘Wij zien het als onze opdracht om een Thuis te geven aan mensen in de Drechtsteden voor wie een woning in de vrije huurmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is. Om dit te kunnen (blijven) doen hebben we een strategische koers. Risicomanagement leidt uiteindelijk tot meer zekerheid omtrent het behalen van doelen, efficiëntie en effectiviteit, gemotiveerde medewerkers en grotere klanttevredenheid. En vooral dat laatste is voor ons als woningcorporatie van essentieel belang, want daar doen we het allemaal voor!’

Hoe maak je risicomanagement een onderdeel van de strategie?

‘Risicomanagement werd, zoals je veel ziet, ook bij Woonkracht10 nog vanuit het oogpunt van procesbeheersing bekeken. Door het visueel te maken wordt het bespreekbaar en gaat het leven. Wij gebruiken hiervoor een strategiekaart die wordt gevormd door de vier pijlers/doelen uit ons bedrijfsplan, te weten: oog voor de klant (enthousiaste klanten), goede beheerkracht (leefbaarheid en veiligheid in de wijken), solide vastgoedstrategie en adequaat rentmeesterschap. Door vervolgens op de strategiekaart de risico’s bij de doelen te plotten, zie je in één overzicht welke risico’s invloed hebben op je doelstellingen. Je ziet dus direct wat je moet doen om de doelstellingen te behalen en welke risico’s je wel en niet kunt nemen om dat te bereiken. Je belangrijkste doelen staan immers centraal.’

‘Om tot dit inzicht te komen, hebben we een hele dag met het MT gewijd aan het jaarplan en de risicomatrix en de discussie gevoerd over de belangrijkste risico’s en prioritering. Dit doen we overigens nu ieder kwartaal en er wordt dan ook getoetst hoe ver men is met de beheersmaatregelen.’

Hoe betrek je de hele organisatie?

‘Het scheelt enorm dat beide bestuurders groot voorstander zijn van risicomanagement. Dat maakt het makkelijker het managementteam te overtuigen van het belang. Om het ook bij alle medewerkers onderdeel van hun werk te laten worden, hebben we ‘risico’s & maatregelen’ als vast onderdeel in het format van een MT-voorstel opgenomen. Door dit verplicht te stellen denkt men al in een vroeg stadium na over de mogelijke risico’s en wat er nodig is om die te beheersen. Bij de meerjarenbegroting rekenen we jaarlijks zogenaamde worst case scenario’s door om te bepalen hoe stressbestendig onze financiële positie is voor tegenvallers en hoe wendbaar we nog zijn met het (voorgenomen) beleid. Zo zijn we continu met risico management bezig op alle niveaus. Van raad van commissarissen tot werkvloer.’

Wat wil je andere woningcorporaties meegeven?

‘Ik kan alleen maar zeggen: ga beginnen en doe het met elkaar! Start vanuit het jaarplan en maak het visueel in een strategiekaart. Welke risico’s kom je tegen onderweg naar je doelstellingen? Daarbij is het belangrijk niet te verzanden in risico’s. Ik weet uit ervaring dat je er zo veel kunt bedenken, maar het moet wel werkbaar zijn. Het risicobeoordelingsmodel van het WSW kan daarin trouwens ook goed helpen.’

Wil jij ook aan de slag met risicomanagement en dit naar een hoger niveau in je organisatie tillen? Schrijf je dan net als Sander in voor de tweedaagse training Risicomanagement voor Woningcorporaties.

* De foto is gemaakt door Maartje Brockbernd


Naris Risk Academy

De mogelijkheid om te reageren is bij dit bericht uitgezet