Stap voor stap grip op verbonden partijen

Stap voor stap grip op verbonden partijen

Terug naar overzicht | | | 1 Reactie


Veel gemeenten worstelen met het inrichten van de samenwerking met verbonden partijen en de afstemming met andere gemeenten. Hoe krijg je samen grip op verbonden partijen? Eva de Ruiter, coördinator verbonden partijen bij de Gemeente Stichtse Vecht, geeft samen met 13 verschillende gemeenten in de regio handen en voeten aan dit vraagstuk.

 

Behoefte aan grip

‘Elke gemeente worstelt met de samenwerking met verbonden partijen. Door de complexiteit en omvang worden deze partijen vaak gezien als enorme gedrochten. Er vindt nauwelijks sturing plaats, want hoe doe je dat met zoveel betrokkenen? Ondertussen gaan er wel miljoenen in om en regelen verbonden partijen heel veel relevante zaken in ons leven’, zegt Eva. ‘En af en toe vliegt een partij ontzettend uit de bocht, bijvoorbeeld door een miljoenenoverschrijding op de begroting. Die rekening komt vervolgens op het bord terecht van de deelnemende gemeenten. Er bestaat bij gemeenten dan ook een grote behoefte om meer grip te krijgen op verbonden partijen.

‘Het verbaasde mij enorm dat er door gemeenten zo ontzettend weinig collectief wordt ondernomen om grip te houden op verbonden partijen. Dat terwijl je een gezamenlijk belang hebt en uiteindelijk samen verantwoordelijk bent voor de aansturing van de partijen. Met die overtuiging in mijn achterhoofd ben ik drie jaar geleden als coördinator aan de slag gegaan met de uitdaging: hoe krijg je meer grip op verbonden partijen?’

Grip op verbonden partijen

       Samen bereik je meer

Van inventarisatie tot festival

Om meer grip te krijgen op verbonden partijen heeft Eva eerst een overzicht gemaakt van alle verbonden partijen en bijbehorende risico’s van haar eigen gemeente. Vervolgens is ze op zoek gegaan naar sparringpartners in de regio waarmee ze een kerngroep heeft samengesteld. ‘We hebben vanuit die kerngroep een netwerk van 13 gemeenten opgezet en zijn gaan analyseren welke behoeftes er waren. Daar kwam allereerst een training risicomanagement bij Naris Risk Academy voor alle accounthouders van de aangesloten gemeenten uitrollen. Vervolgens hebben we een uniform risicomodel ontworpen, waarmee we gezamenlijk risico’s voor verbonden partijen gaan managen. Dit gaat uiteindelijk een grote efficiëntie opleveren, waardoor er meer ruimte komt om ons te richten op de maatschappelijke opgaven die er liggen. In samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) organiseren we volgend jaar een Festival Verbonden Partijen om nieuwe raadsleden op een positieve manier handvatten te bieden hoe ze om kunnen gaan met verbonden partijen.’

Een mammoettanker laten draaien

‘Ook zijn we een proces gestart om raden meer invloed te geven door ze, voorafgaand aan de kadernota, op strategisch niveau zelf kaders te laten opstellen voor verbonden partijen’, aldus Eva. ‘Partijen doen nu hun uiterste best om een goede kadernota neer te leggen en de raad mag er vervolgens wat van vinden. We willen het omdraaien: partijen baseren hun kadernota op het door de raad opgestelde kader. Vanuit het perspectief van de democratische legitimatie is dit veel logischer, maar het is wel een uitdaging om iedereen daarvan te overtuigen en het ook echt te gaan doen. Net als voor veel van onze andere ideeën binnen dit project geldt: het is alsof je een mammoettanker wilt laten draaien.’

Pilots samen met verbonden partijen

‘Je kunt als gemeenten wel alles gaan bedenken, maar een verbonden partij heeft zelf ook kennis en ervaring, hoe verwerk je die in het geheel? We zijn dan ook in de vorm van pilots in gesprek met een aantal verbonden partijen om uit te vinden hoe we onze ideeën echt werkbaar kunnen maken. Wat opvalt, is dat verbonden partijen er heel verschillend instaan. De ene partij wil alleen meewerken bij een bestuurlijke opdracht en de ander zit er juist heel open in en denkt graag mee. Het is de uitdaging om in zo’n pilot te laten zien dat een verbonden partij ook veel belang heeft bij het resultaat.’

Tips voor meer grip

Wil je zelf aan de slag om meer grip te krijgen op verbonden partijen? Dit zijn de tips van Eva:

  1. Zoek het enthousiasme in jezelf en vind bondgenoten die positief tegen een samenwerking en verandering aankijken;
  2. Neem kleine stapjes en wees bewust dat een kleine stap al een hele overwinning is. In ons geval was het al echt een feestje om afgevaardigden van 13 gemeenten samen aan tafel te hebben;
  3. Ga op zoek naar gemeenschappelijke belangen en vorm met alle deelnemende gemeenten echt een front. Vertrouw elkaar, houd de gezamenlijke belangen voor ogen;
  4. Wees scherp op het commitment van je gesprekspartners. Ga na in hoeverre die enthousiaste ambtenaar ook de rest van de gemeente al achter zich heeft.
  5. Doe het gewoon! Probeer niet alles van tevoren af te tikken en vast te leggen, maar ga experimenteren met elkaar. Stel je open, geef dingen een kans en leer van tegenslagen en uitdagingen.

‘Met de juiste mensen en de juiste energie is er ontzettend veel mogelijk en is het onderwerp verbonden partijen een enorm leuke uitdaging! Hoe mooi zou het zijn als in de toekomst gemeenten tot de conclusie komen: waarom verdelen we de taken voor risicomanagement niet en laten elke gemeente een andere verbonden partij aansturen?’ sluit Eva enthousiast af.

Kader
Wil jij ook meer inzicht in hoe je succesvol een samenwerking opzet met verbonden partijen? Schrijf je dan in voor onze training Grip op Verbonden Partijen die start op 8 maart of vraag naar de mogelijkheden van een incompany training. Neem dan contact op met de programma manager op 088 430 10 00 | info@naris-riskacademy.nl.


Naris Risk Academy

Reacties (1)

  1. Verbonden partijen en het boemerang effect | Naris Risk Academy

    […] Er zijn inmiddels meerdere gemeenten en regio’s die werken met waarschuwingssignalen om te voorkomen dat de boemerang terugkomt. In oktober vorig jaar publiceerden wij een artikel van Eva de Ruiter, coördinator verbonden partijen bij de Gemeente Stichtse Vecht. Hierin geeft zij tips om grip te krijgen op de verbonden partijen. Lees het artikel hier. […]


De mogelijkheid om te reageren is bij dit bericht uitgezet