Tips voor succesvol risicomanagement in de zorg

Tips voor succesvol risicomanagement in de zorg

Terug naar overzicht | | | Reageer op dit bericht

Annemieke Jutte_VUmc


Risicomanagement behoort tot de core business van zorginstellingen. Patiënten en cliënten staan immers altijd centraal. Zo ook bij het VUmc, waar Annemieke Jutte integraal risicomanager is. Zij is een van de gastsprekers tijdens de training
Risicomanagement voor Overheid & Non-profit en geeft in dit artikel alvast een paar tips voor succesvol risicomanagement in de zorgsector.

‘In een complexe organisatie als een academisch ziekenhuis is het inschatten en beheersen van risico’s core business’, vertelt Annemieke. ‘We willen dat patiënten bij ons in goede handen zijn en zo min mogelijk risico´s lopen op vermijdbare schade. Het continu bewaken en beheersen van risico’s vraagt daarom dagelijks aandacht.’ Hoe krijg je binnen de organisatie aandacht voor risicomanagement? En hoe houd je diezelfde aandacht vast? Annemieke geeft een aantal tips:

Tip 1. Maak het strategisch
‘Als je risicomanagement goed wilt oppakken, zorg dan dat de top van de organisatie aangehaakt is en kies een integrale aanpak. Het voorkomen en beheersen van risico’s voor patiënten is een van de belangrijkste strategische doelstellingen en daardoor van groot belang voor de gehele organisatie. Om onze ambities voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs waar te maken, moeten we op strategisch niveau weten wat onze belangrijkste risico’s en knelpunten zijn. Daarom heeft de raad van bestuur voor 2018 acht VUmc-brede strategische top-risico’s benoemd. Deze risico´s pakken we actief aan op het hoogste niveau om zo onze innovatieve doelstellingen te bereiken.´

Tip 2. Focus op de belangrijkste risico’s
‘Zet risicomanagement in om prioriteiten scherp te krijgen. Het liefst wil iedereen voor alle risico’s beheersmaatregelen treffen, maar er is niet genoeg capaciteit om alles op te pakken. Door een duidelijke lijst te maken met risico’s die prioriteit hebben, help je mensen zich te focussen op de belangrijkste risico’s’, zegt Annemieke. ‘Die risico’s voor patiëntveiligheid haal je boven tafel door te kijken naar bijvoorbeeld klachten, incidenten, heropnames en ontwikkelingen in de markt. Tegelijkertijd kunnen we niet alle risico’s beheersen. Het moet wel werkbaar blijven, zeker in een organisatie als VUmc waar de werkdruk hoog is. Ook kunnen risico’s tegenstrijdig zijn. Zo staat het risico op het verspreiden van privacygevoelige informatie op gespannen voet met een snelle toegang tot patiëntinformatie. We zullen daarom altijd een risico-inschatting maken van de grootste risico’s en daar onze maatregelen op treffen.’

Tip 3. Creëer draagvlak voor risico’s
‘Om tot de belangrijkste risico’s te komen is het essentieel dat je draagkracht realiseert. En dat doe je door stakeholders te betrekken bij het formuleren van risico’s’, vertelt Annemieke. ‘Door bottom-up prioriteiten op te bouwen creëer je meer begrip en draagvlak. We hebben mensen in de organisatie gevraagd wat zij de belangrijkste risico’s vinden. Deze informatie hebben we letterlijk opgehaald bij de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Onderzoeksinstituten, Stafconvent en VAR. Ook directies en divisiebesturen zijn aan de slag gegaan met hun belangrijkste risico’s.’

Tip 4. Zonder risico’s geen innovatie
‘We willen patiënten het allerbeste van de moderne geneeskunde en gezondheidszorg bieden en voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve gezondheidszorg. VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. Innoveren betekent risico’s nemen. Zonder daarbij natuurlijk de veiligheid uit het oog te verliezen.  Dat geldt voor onze zorgprofessionals en onderzoekers maar ook voor de raad van bestuur.’

Benieuwd naar de top 8 risico´s van VUmc en ontvang je graag meer tips van Annemieke en anderen? Schrijf je dan in voor de training Risicomanagement Overheid & Non-profit.


Naris Risk Academy

De mogelijkheid om te reageren is bij dit bericht uitgezet