Durf jij beheersing los te laten bij innovatie?

Durf jij beheersing los te laten bij innovatie?

Terug naar overzicht | | | Reageer op dit bericht

Kerndocent Roland Ferwerda training Risicomanagement en InnovatieBinnen het bedrijfsleven hebben risico’s maar al te vaak een slechte naam. Onterecht, want het aangaan van risico’s kan juist bloeiende innovatie in organisaties stimuleren. In de training Risicomanagement en innovatie, die vanaf 15 mei bij Naris Risk Academy is te volgen, worden risicomanagement trajecten op een unieke manier onder de loep genomen. In dit artikel licht docent Roland Ferwerda een tipje van de sluier. Over risico’s, appetite en innovation in control.

In het gewone risicomanagement is volgens Ferwerda doorgaans sprake van indekgedrag, gevoed door de noodzaak tot verantwoording en beheersing. ‘Deze training start met het statement: door ons te richten op innovatie, ga jij de dialoog aan met een bedrijfsonderdeel dat out of the box denkt. Dat lean denkt en nieuwe wegen opent.’ Als een groot bedrijf innovatief wil zijn of worden, omarmt het een mate van onvoorspelbaarheid en staat het mogelijk voor een cultuurverandering. Dit schept een enorme uitdaging voor de risicomanager, business controller of auditor, èn voor de lead innovator die eigenaar is van de risico’s en de consequenties ervaart.

Een andere visie op control
Als innovator zal je op een andere manier bediend willen worden door de risicomanager. Een innovator die bijvoorbeeld een elektrische auto op de markt brengt, zit zelf boven op het risico van brandgevaar van een accu, dus die zal meer ondersteuning verlangen op de impact-analyse of flexibele contracten met toeleveranciers. Een flexibele houding is daarbij noodzakelijk, maar tevens het vastleggen hiervan.

De primaire focus op beheersing wordt binnen innovatie losgelaten, maar er worden wel kaders gesteld (financieel, aanpak). Deze risicomanagement training durft een stap verder te gaan: er wordt niet alleen gedeald met risico’s maar er wordt een synergie aangegaan door gebruik te maken van de competenties van de risicomanager. Deze begeleidt, kan helpen bij competentieontwikkeling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van besluitvorming.

Opportunity risks
Ferwerda stelt dat er 3 typen risico’s zijn: hazard risks, control risks en opportunity risks. Deze laatsten zijn inherent aan het verdienmodel van bedrijven. Deze risico’s die je bewust neemt, zijn het inzoompunt van de training. In innovatietrajecten werkt het niet om alles dicht te timmeren met boetes of contracten. Bewust accepteren en vertrouwen, mensgericht werken, incidenten direct oppakken en kort cyclisch reageren zijn essentieel. Dat kan ook betekenen dat je met een idee moet stoppen. ‘In een innovatieve context is er geen vaststaande norm of werkproces zoals in een reguliere organisatie. Dat maakt alert.’

De must van innovatie en risicomanagement
‘In de huidige geglobaliseerde wereld is innovatie daarnaast steeds meer een must.’ Bestaande verdienmodellen worden in hun zekerheid aangetast door het internet, big data en ICT-ontwikkelingen. Innovatie is een antwoord. Dit geldt uiteraard niet alleen voor deze tijd, maar de snelheid van informatie en de complexiteit van de samenleving maken de noodzaak van innovatie actueel. Risico’s dragen bij aan kansen en kunnen zelf kansen zijn. Primaire focus is dat risicomanagement de onvoorspelbaarheid reduceert zodat de risico’s kenbaar worden, en het gedrag zich richt op het herkennen en reageren van nieuwe risico’s. Innovatie vraagt om een mate van beheersing en verantwoording richting beslissers en financiers.

Waarom deze training
Vragen als: hoe ga ik met innovatieve teams om, hoe kan ik meerwaarde creëren binnen innovatieve processen, hoe pas ik de juiste beheersmaatregelen toe, hoe kan ik op een geheel andere manier naar control leren kijken, zullen in deze risk management training aan bod komen. Uiteraard zal daarnaast dieper worden uitgewerkt hoe risicomanagement en innovatie gezamenlijk de groei in bedrijven stimuleren.

Heeft bovenstaande jou enthousiast en/of nieuwsgierig gemaakt? Lees meer informatie of neem contact op met Gemma Boender via g.boender@naris-riskacademy.nl of indien online, via de chat hier rechtsonder.


Naris Risk Academy

De mogelijkheid om te reageren is bij dit bericht uitgezet